Prowadzenie działalności gospodarczej

Perspektywa posiadania własnej firmy jest bardzo kusząca i w związku z tym wiele osób decyduje się na podjęcie wyzwania prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Oczywiście wiąże się to ze stosunkowo dużym ryzykiem bowiem przejmujemy na siebie wszystkie zobowiązanie takie jak na przykład składki Zus oraz płacenie podatków. Podczas pracy na etat wszystkie te sprawy załatwia za nas pracodawca. Oczywiście jeśli nasz pomysł na biznes jest dobry nie ma się czego obawiać i wart zaryzykować żeby odczuć na własnej skórze zalety posiadania firmy. Przede wszystkim jest to praca na własny rachunek czyli wszystkie działania jakie podejmujemy wpływają na naszą firmę, to my podejmujemy decyzje dotyczące rozwoju i inwestycji. Sami decydujemy o ilości czasu poświęconego na pracę oraz sami sobie wydajemy polecenia. Możemy śmiało stwierdzić, że praca na tak zwany własny rachunek z pewnością dobrze wpływa na nasz rozwój osobisty oraz poczucie własnej wartości. Tylko od nas i naszej pracy zależy czy odniesiemy sukces czy poniesiemy porażkę.

Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych

Inwestowanie w papiery wartościowe emitowane przez różne firmy w celu podniesienia kapitału lub uzyskanie środków na niezbędne inwestycje jest bardzo popularnym sposobem zarabiania pieniędzy. Obrót akcjami odbywa się przy pośrednictwie specjalnie w celu stworzonej instytucji jaką jest Giełda Papierów Wartościowych. Na niej odbywa się wymiana akcjami, transakcje kupna i sprzedaży oraz podawane są do wiadomości publicznej kursy poszczególnych akcji danych przedsiębiorstw. Istnieją dwa podstawowe sposoby zarabiania na akcjach. Pierwszym z nich jest uzyskiwanie dochodu w wyniku różnic w kursie zakupu i sprzedaży akcji. Innymi słowy sprzedawanie akcji po cenie przewyższającej cenę nabycia. Druga popularną metodą osiągania profitów z akcji jest nabywanie udziałów w dużych i stabilnych przedsiębiorstwach w ramach inwestycji. W tym przypadku dochody uzyskiwane są w momencie wypłaty dywidendy dla wszystkich akcjonariuszy. Gra na giełdzie pozwala na osiąganie znacznych dochodów ale obarczona jest również sporym ryzykiem dlatego należy poświęcać jej wiele uwagi i żywo interesować się wydarzeniami na „parkiecie”.

Kredyty w biznesie

Bardzo często jest tak, że firmy zarówno te duże jak i małe stoją przed koniecznością dokonania inwestycji lub potrzebują środków finansowych w krótkim okresie czasu. Wtedy właśnie z pomocą służą banki oferujące odpowiednie kredyty dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Istnieją dwa podstawowe rodzaje kredytów zaciąganych przez przedsiębiorstwa. Pierwszy z nich jest to kredyt inwestycyjny, którego zadaniem jest rozwinięcie działalności firmy poprzez zakup środków produkcji, budowę nowych obiektów lub zakup innych środków trwałych lub technologii. Jest to typowy kredyt podobny do kredytów konsumenckich zaciągany na pewien okres czasu i spłacany w ratach. Drugim rodzajem jest kredyt obrotowy, którego idea polega na udzielaniu krótkoterminowych pożyczek. Z reguły jego zastosowanie polega na dokonaniu zapłaty za jakieś towary kontrahentowi a po ich sprzedaży szybka spłata należności bankowi. Tak więc w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa maja możliwość skorzystać z produktów finansowych odpowiadających ich potrzebom.

Relacje biznes państwo

Dla każdego biznesu, który ma się prężnie rozwijać bardzo ważnym elementem o którym trzeba obecnie pamiętać jest relacja na linii państwo biznes. Zarówno po jednej jak i drugiej stronie są ustanawiane prawa i obowiązki, które trzeba spełnić jeżeli liczymy że nasza gospodarka w niedługim czasie będzie się prężnie rozwijać. Niestety Polska jest nadal w UE przykładem państwa, gdzie te relacje na linii biznes a państwo pozostawiają wiele do życzenia. Chodzi tutaj między innymi o kwestię dotyczącą regulacji prawnych odnoszących się do biznesu w Polsce. Tutaj pojawia się szereg największych problemów o których trzeba głośno mówić ponieważ tylko wtedy może dojść do sytuacji  której będą one w jakikolwiek sposób niwelowane. Kwestia rejestracji działalności gospodarczej jak również radzenia sobie następnie na rynku w Polsce to droga przez mękę. Niestety ze strony rządzących mamy do czynienia tylko i wyłącznie z zapewnieniami, że będzie lepiej podczas gdy w rzeczywistości pod tym względem jest jeszcze wiele do nadrobienia.

Stwarzanie odpowiednich warunków

Jeżeli chcemy by działalność gospodarcza w Polsce rozwijała się znacznie szybciej niż do tej pory musimy już na tym etapie pokusić się o szybkie zmiany dzięki którym w tym przypadku będziemy mogli skutecznie działać i rozwijać własną działalność gospodarczą. W Polsce jest to szczególnie wrażliwy temat, który trzeba poruszać, a chodzi tutaj przede wszystkim o fakt, że na chwilę obecną niestety w większości przypadków prowadzenie działalności gospodarczej pozostawia pod wieloma względami wiele do życzenia. Nie wiedzieć czemu obecnie regulacje prawne odnoszące się do działalności gospodarczej nie są najlepsze szczególnie w odniesieniu do najmniejszych przedsiębiorców, którzy chcąc prowadzić własną działalność muszą się liczyć z tym, że niekoniecznie uda im się prowadzić działalność na takim poziomie jakbyśmy sobie tego życzyli. Jest to obecnie jeden z większych problemów z jakimi musi się zmagać biznes i sami przedsiębiorcy w Polsce choć trzeba zauważyć, że do zrobienia w tym przypadku jest wiele, a zmiany są oczywiście możliwe.

Posiadanie własnego biznesu – za i przeciw

Własna działalność gospodarcza jest z pewnością marzeniem niejednego człowieka. Na pierwszy rzut oka wydaje się być czymś o wiele lepszym od pracy na etacie. Oczywiście jest w tym ziarno prawdy i trudno nie zauważyć płynących z tego powodu korzyści. Największą z nich wydaje się być brak osoby nadzorującej naszą pracę. Mamy możliwość decydowania o tym co i jak długo robimy. Ma to również swoje negatywne strony związane z trudnością ze zmobilizowaniem się do pracy. Posiadając własną działalność gospodarczą sami decydujemy o strategi działania firmy, jej kierunkach rozwoju i doborze pracowników. Skutki tych decyzji odczuwamy przede wszystkim na własnej skórze co ma oczywiście swoje plusy i minusy. Niestety posiadania własnej firmy wiąże się z pewnymi rzeczami, o które musimy zadbać sami a o które będąc na etacie martwi się nasz pracodawca. Mianowicie musimy samodzielnie płacić podatki, dochodowy i ewentualnie vat, a także składki zusowskie za siebie i swoich pracowników. Decyzja o podjęciu własnej działalności zależy od dogłębnej analizy wszystkich za i przeciw.

Kryzys ekonomiczny w Europie

Gospodarki państw europejskich pogrążyły się w głębokim kryzysie ekonomicznym u schyłku pierwszej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Kryzys przede wszystkim dotknął sektor bankowy, który w wielu krajach aby przetrwać potrzebował wydatnej pomocy rządowej. Większość analityków ekonomicznych przyczyn kryzysu upatruje w kłopotach branży budowlanej oraz nieostrożnej polityce kredytowej banków. Banki poprzez udzielanie ogromnej ilości ryzykownych kredytów w pewnym momencie straciły praktycznie płynność finansową na skutek niespłacania zaciągniętych kredytów przez wierzycieli. Najbardziej kryzys ekonomiczny jest odczuwalny w Grecji i Hiszpanii. W pierwszym z tych krajów jest to również efektem lekkomyślnej polityki kredytowej rządu, który nie jest w stanie spłacać zobowiązań. Natomiast w drugim przypadku potężne problemy przechodzi sektor budowlany, który był motorem napędowym całej gospodarki. Wydaje się, że pomoc udzielona przez Unie Europejską pozwoli na ustabilizowanie sytuacji oraz wyjście z kryzysu.

Obrót akcjami na giełdzie papierów wartościowych

Inwestowanie w papiery wartościowe różnych przedsiębiorstw w gospodarce kapitalistycznej jest bardzo popularnym sposobem na zarabianie pieniędzy. Handel na giełdzie odbywa za pośrednictwem specjalnych firm, upoważnionych do obrotu akcjami w imieniu inwestorów, czyli domów maklerskich. Akcje to nic innego jak dokument poświadczający udział jego właściciela do części majątku spółki. Przedsiębiorstwa emitują papiery wartościowe w celu powiększenia kapitału zakładowego lub uzyskania środków na inwestycje zwiększające konkurencyjność lub umożliwiające dalszy rozwój firmy. Akcje wszystkich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie posiadają tak zwany kurs czyli wartość akcji w danej chwili. Wartość akcji zależy przede wszystkim od popytu i podaży na akcje danej firmy, od jej kondycji oraz innych informacji dotyczących na przykład przyszłości firmy. Obrót papierami wartościowymi na giełdzie odbywa się w określonych godzinach i określonych dniach tygodnia. Spółki chcące zaistnieć na giełdzie muszą spełnić szereg warunków, przy czym najważniejszym z nich jest pena przejrzystość finansowa.

Kryzys ekonomiczny w gospodarkach zachodnich

Koniec pierwszej dekady dwudziestego wieku przyniósł poważny kryzys ekonomiczny w gospodarkach krajów zachodnich. Nieliczne z nich były w stanie uchronić się przed negatywnymi zjawiskami ekonomicznymi. Najbardziej efekty kryzysu widoczne są w krajach takich jak Grecja i Hiszpania oraz niegdyś uważana za wzór gospodarności Irlandia. Większość ekonomistów przyczyn kryzysu szuka w wadliwie działających systemach bankowych. W większości krajów banki udzielały nieprawdopodobnej ilości kredytów, w szczególności na zakup nieruchomości, które określane są mianem ryzykownych czyli takich których spłata jest niepewna. Wszystko działało znakomicie do momentu, w którym wartość nieruchomości zaczęła spadać a to z kolei uniemożliwiło bankom odzyskanie funduszy pożyczonych na zakup tychże nieruchomości. W bankach zaczęło brakować pieniędzy, pojawiły się trudności z płynnością finansową. Firmy nie miały możliwości zaciągania kredytów operacyjnych, a dodatkowo krach w budownictwie doprowadził do kryzysu ekonomicznego. Rządy krajów zostały zmuszone do ratowania banków poprzez ogromne wręcz zastrzyki kapitału z budżetów co z kolei spowodowało cięcia socjalne i niezadowolenie społeczne. Kryzys szczególnie mocno odbił się na krajach strefy euro w związku z dużym stopniem połączenia gospodarek poszczególnych krajów. Udało się go natomiast uniknąć bądź zminimalizować w krajach takich jak Polska gdzie banki prowadzą bardzo restrykcyjną politykę kredytową a gospodarka nie jest oparta wyłącznie na budownictwie.

Menadżer

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie większego przedsiębiorstwa, bądź zarządzanie kilkoma naraz, bez pomocy menadżera. Słowo to z angielskiego oznacza kierownik, czyli planista, organizator, przywódca, kontroler danej organizacji. Pełni on wiele niezwykle ważnych funkcji. On motywuje innych do działania, wybiera ludzi, którzy tworzą zespół, planuje strategie, podejmuje ryzyko i jest administratorem umożliwiającym prace całemu zespołowi. Oznacza to, że kierownicy oprócz współpracy z podwładnymi muszą dogadywać się z innymi kierownikami w organizacji a także z klientami, odbiorcami, dostawcami itd. Menedżerów można podzielić według szczebli: najwyższego szczebla średniego i szczebla pierwszej linii. Menedżerów można także podzielić według obszarów zarządzania np. menedżerowie finansów, zasobów ludzkich, administracji i public relations. Ich praca jest bardzo odpowiedzialna i stresująca, gdyż odpowiadają za pracę wszystkich osób. Dodatkowo mogą uzyskiwać więcej niż inni członkowie organizacji, gdyż mogą polegać na sobie oraz na podwładnych, dlatego też wymaga się od nich więcej niż od innych. Aby myśleć analitycznie, kierownik powinien umieć rozłożyć problem na składniki, przeanalizować je i obmyślić praktyczne rozwiązanie. W myśleniu syntetycznym, rozważają całość zadania w sposób abstrakcyjny i odnosząc je do innych zadań. Menadżer jest więc osoba bardzo utalentowana, musi być kulturalny, obyty wśród ludzi, odważny, ale także twardy i stanowczy. Trudno dzisiaj o dobrego człowieka w tym zawodzie, który będzie lojalny wobec firmy i da z siebie wszystko, aby pracowała ona na najwyższym poziomie.

Szukaj

Kategorie

Kalendarz

  Październik 2015
  P W Ś C P S N
  « maj    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031