Dotacje unijne

Odkąd przystąpiliśmy do Unii Europejskiej mamy możliwość korzystania z dotacji, jakie nam unia oferuje. W Polsce wykorzystuje się tą możliwość w dość dużym stopniu. Na cele publiczne dotacje pobiera się w planach dotyczących budowy szkól, dróg, oczyszczalni i inne budowle mające przyczynić się do rozwoju środowiska. Można oczywiście wziąć dotacje na cel prywatny. Unia proponuje pieniądze na rozkręcenie własnego interesu, jednakże tutaj ważny jest wkład własny potrzebny na początku na utworzenie przedsiębiorstwa, a dopiero potem można ubiegać się o zwrot kosztów. Jeżeli chodzi o wykorzystanie dotacji unijnych w Polsce, kraju średnio rozwiniętym, gdzie rolnictwo jest domena, to gospodarstwa rolne wykorzystują ta okazję i rozbudowują się, rozwijają i przez to wzbogacają. Nie jest jednak taka prosta sprawa je otrzymać, ponieważ potrzeba wypełniać wiele formalności, ciągle odnawiać ich wartość, rejestrować wszelkie zmiany, dotrzymywać określonych terminów, a w przypadku budowli muszą być one idealnie dostosowane do standardów jakie narzuciła unia. Poza tym w przypadku jakiejkolwiek nieścisłości pomiędzy dokumentami a rzeczywistością jest ryzyko zapłacenia bardzo dużej kary pieniężnej. Samo zgłoszenie swojego projektu i dokumentów o dofinansowanie nie gwarantuje, iż zostaną nam one przyznane. Komisja może uznać, że nasz plan przedsiębiorstwa jest nierealny, bądź nie ma szans na rozwój i pieniądze nie zostaną przyznane. Złożenie wniosku musi nastąpić tez w odpowiednim czasie, który został wytyczony, dlatego zainteresowani powinni na bieżąco śledzić sytuację.

Biznes plan

Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki jest zależne od porządnego zaplanowania działań. Wszelkie gospodarstwa, szczególnie te większe, na które potrzebny jest wysoki kredyt z banku, powinny mieć stworzony swój biznesplan. Na początku biznesplanu musi znajdować się opis firmy mającej powstać. Kredytodawca od razu powinien być wtajemniczony o co chodzi klientowi. W opisie tym musi znajdować się cel przedsiębiorstwa, kierunki działania, oferta towarów i usług oraz zatrudnienie, jakiego chcemy dokonać. Następna część biznesplanu powinna stanowić plan finansowy. Tutaj należy uwzględnić rachunki wyników, przepływy pieniężne i na końcu dokonać bilansu. Muszą być opisane koszty i wydatki, jakie będzie trzeba ponieść. Trzeba przedstawić również stan zadłużenia i wartość kredytu oraz zapotrzebowanie jakie firma będzie posiadać. Biznesplan musi być ułożony na wartość netto, brutto i tara. Powinna tam też się znaleźć wartość zaktualizowana netto i wewnętrzna stopa zwrotu. Oczywiście bardzo ważnym punktem każdego planu, bez którego nie można by założyć firmy, to analiza ryzyka. Wszystko powinno być sprawdzone, co jest możliwe należy zabezpieczyć, oraz przewidzieć ewentualne sposoby walki z zagrożeniem, aby posiadać realny obraz sytuacji. Pod koniec dokonuje się analizy SWOT, czyli wyszczególnia się silne i słabe strony przedsiębiorstwa, jego szanse i zagrożenia. Wszystko wypada na końcu pokrótce podsumować i zadbać o przejrzystość formy. Nie wolno też pozwolić, aby występował przerost formy nad treścią. W biznesplanie bardzo ważna jest zawartość, a nie wygląd zewnętrzny dokumentu.

Kredyty

Bardzo często jest tak, że firmy zarówno te duże jak i małe stoją przed koniecznością dokonania inwestycji lub potrzebują środków finansowych w krótkim okresie czasu. Wtedy właśnie z pomocą służą banki oferujące odpowiednie kredyty dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Istnieją dwa podstawowe rodzaje kredytów zaciąganych przez przedsiębiorstwa. Pierwszy z nich jest to kredyt inwestycyjny, którego zadaniem jest rozwinięcie działalności firmy poprzez zakup środków produkcji, budowę nowych obiektów lub zakup innych środków trwałych lub technologii. Jest to typowy kredyt podobny do kredytów konsumenckich zaciągany na pewien okres czasu i spłacany w ratach. Drugim rodzajem jest kredyt obrotowy, którego idea polega na udzielaniu krótkoterminowych pożyczek. Z reguły jego zastosowanie polega na dokonaniu zapłaty za jakieś towary kontrahentowi a po ich sprzedaży szybka spłata należności bankowi. Tak więc w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa maja możliwość skorzystać z produktów finansowych odpowiadających ich potrzebom.

Kredyty hipoteczne

W związku z sytuacja ekonomiczną naszego społeczeństwa a także bardzo wysokimi cenami nieruchomości banki musiały wprowadzić specjalną ofertę kredytową pozwalającą na zakup mieszkań i domów na kredyt. Kredyty takie noszą nazwę kredytów hipotecznych i posiadają cechy, które wyróżniają je na rynku finansowym. Przede wszystkim jest to okres kredytowania, który w zależności od wieku kredytobiorców oraz wielkości kredytu może sięgać trzydziestu pięciu lat a w szczególnych przypadkach nawet pięćdziesięciu. Kredyty te przyznawane są wyłącznie na zakup nieruchomości czyli lokali mieszkalnych, domów czy działek budowlanych. Nieruchomości po zakupie staja się współwłasnością banku i są zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu. Kredyty hipoteczne mogą być zaciągane w walutach innych niż polski złoty, a mogą to być bardzo popularne franki szwajcarskie, dolary oraz euro. Jednak przy zaciąganiu kredytu w obcej walucie należy pamiętać o występującym wtedy tak zwanym ryzyku kursowym. Ostatnimi czasy w związku z kryzysem ekonomicznym zaciąganie kredytów nie jest już tak łatwe jak onegdaj. Jednak dzięki stałemu wzrostowi cen na rynku nieruchomości uzyskanie takiego kredytu nie nastręcza zbyt wielu problemów i przy osiąganiu dochodów na odpowiednim poziomie jest czystą formalnością. Obecnie można zaobserwować, że ten sposób zdobywania wymarzonych nieruchomości jest najpopularniejszy w szczególności wśród ludzi stosunkowo młodych, dopiero zaczynających swoją przygodę na rynku nieruchomości.

Działalność gospodarcza

Własna działalność jest marzeniem niejednego z nas. Bardzo kuszące jest pracowanie na własny rachunek i robienie dokładnie tego na co ma się ochotę z własną firmą. To są jedne z podstawowych zalet własnej firmy, nie mamy żadnego przełożone, który mówi nam co mamy robić i przed którym odpowiadamy. Posiadając własną działalność sami decydujemy o tym co robimy i odpowiadamy wyłącznie przed sobą a efekty naszej pracy są odczuwane głownie przez nas. Ponadto własna firma to praca na własny rachunek czyli to co zarobimy jest dla nas ale nie można zapominać, że straty również obciążają tylko nasze konto. Dodatkowo sami decydujemy o kierunkach rozwoju naszej firmy i ewentualnej polityce kadrowej czyli to my dobieramy pracowników i ustalamy warunki ich pracy. Do największych wad własnej działalności należą samodzielne regulowanie zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń społecznych i urzędu skarbowego oraz to, że brak osoby nadzorującej naszą pracę bardzo trudna jest czasami zmusić się do systematycznej pracy.

Ekonomia to pojęcia jakie warto poznać w pełnym tego słowa znaczeniu

Ekonomia jest pojęciem jakie warto poznać w pełnym tego słowa znaczeniu, jednocześnie przybliżyć sobie wszystkie ważne zagadnienia a nawet dostrzec z tego tytułu adekwatne korzyści. Oczywiście na pierwszy rzut oka mało kto widzi, iż z ekonomią spotykamy się każdego dnia, racjonalnie podchodzimy do stanu naszych finansów, wydatków czy zaspokajania naszych indywidualnych potrzeb. Pewnie, iż w niektórych przypadkach oraz sytuacjach jest to zadanie nader trudne, a niekiedy jedno z tych które wymknęło się nam spod kontroli, nie oznacza iż ekonomia nie uczy nas analizować i wyciągać odpowiednich wniosków. Dlatego tak ważne jest dostrzeganie wszystkiego co związane z konsumpcją finansową, gospodarczą oraz tą jaka odbywa się na dużo większą skalę. Z jednej strony próbujemy ograniczać wydobycie, produkcję oraz konsumpcję dóbr, zasobów i wszelakiej maści usług, z drugiej cały czas ona wzrasta a co za tym idzie już dawno przekroczyła magiczną oraz niebezpieczną co do tego granicę. Ekonomia to coś nader przydatnego, co kształtuje wiele decyzji na adekwatnych do tego płaszczyznach.

Zachowanie finansowe wielu z nas, pozostawia bardzo wiele do życzenia

Nie ma co ukrywać faktu, iż zachowanie finansowe wielu osób pozostawia bardzo wiele do życzenia, część osób już dawno straciła kontrolę nad posiadanym w tym aspekcie budżetem systematycznie zwiększając wydatki. Kolejnym powodem do niepokoju jest cały czas wzrastająca konsumpcja finansowa, pomimo wiedzy czy świadomości która kształtuje nasze ruchy finansowe, inwestycje czy też rozporządzanie kapitałem jaki posiadamy, nie potrafimy ograniczyć tego typu zachowania. Wynika to przede wszystkim z braku wyciągnięcia wniosków w aspekcie czysto ekonomicznym, nie zdajemy sobie sprawy iż już dawno nie panujemy nad tym, co w naszym życiu jest nader ważne. Chęć dążenia do posiadania dóbr lub skorzystania z konkretnych usług, już dawno wytrąciło potrzebę obiektywnego spojrzenia na ich konsumpcję, niekiedy na rzeczywistą ich przydatność. Okazuje się bowiem, że pomimo zwiększenia wydatków wcale w dalszym ciągu nie zaspokajamy naszych potrzeb, a zachowanie finansowe potwierdza jedno, że nie potrafimy racjonalnie obracać posiadanymi przez nas pieniędzmi.

Nauka jaką jest ekonomia pokazuje nam jak powinniśmy wydawać nasze pieniądze

Nauka jaką jest ekonomia, pokazuje i jednocześnie definiuje nam jak powinniśmy wydawać nasze pieniądze, przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące oszczędzania czy inwestowania. Oczywiście wiele osób nie potrafi wyciągnąć odpowiednich wniosków, pomimo posiadania wręcz gotowej recepty na egzystencję opartą o finansowe zaplecze jakie w tym zakresie posiadają, co to takiego oznacza? Oszczędzanie schodzi na dalszy plan, a konsumpcja finansowa nabiera coraz większego znaczenia, zamiast wydawać pieniądze na najważniejsze dla nas potrzeby, decydujemy się na zwiększanie kosztów związanych z naszym codziennym życiem, pamiętając przy tym o przyjemnościach. Dlatego niech nie dziwi sytuacja w której systemy ratalne czy podmioty finansowe oferujące produkty jak pożyczki gotówkowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem, taka swoboda nie dla każdego jest dobrym rozwiązaniem. Dobrym tego przykładem jest również bankructwo konsumenckie na które decyduje się coraz więcej osób, jednak nie jest to alternatywa z jakiej możemy systematycznie korzystać.

Przybywa ekonomistów na rynku, zastanawiasz się z czego wynika ten fakt?

Przybywa ekonomistów na rynku, pewnie wiele osób zastanawia się z czego wynika ten fakt, skoro kilka lat temu mówiono o zbyt dużej liczbie takich fachowców? Oczywiście najważniejszym zagadnieniem jest to, dotyczące ich pracy jak i swoistych predyspozycji, okazuje się że dostrzegamy korzyści wynikające z czerpania odpowiedniej wiedzy jaką mają nam do przekazania. W pierwszej kolejności trzeba zrozumieć, na czym polega jego wsparcie czy rola jaką pełni na adekwatnej do tego skali czy płaszczyźnie, niekiedy może nam on pomóc w realizacji pewnych bardzo ważnych zadań jak inwestowanie czy ograniczanie wydatków. Jednym słowem większa ilość ekonomistów to korzyści dla nas wszystkich, gospodarki i rynków inwestycyjnych oraz finansowych. Zaspokaja on również potrzeby społeczne dostosowując kwestie związane z konsumpcją w pełnym tego słowa znaczeniu, co zapewne odbija się pozytywnie na adekwatnej do tego płaszczyźnie. Rola ekonomistów to nie tyle wskazać co ukierunkować i przedstawić wszelkie w tym zakresie możliwości, które de facto warto rozważyć.

Czym jest tak naprawdę ekonomia, w pełnym tego słowa znaczeniu

Czym tak na prawdę jest ekonomia, w pełnym tego słowa znaczeniu? Dla jednych będzie to dziedzina powiązana z odpowiednim dysponowaniem adekwatnych co do tego zasobów, od finansowych po surowce i dobra niezbędne na każdej co do tego płaszczyźnie. Jeszcze inni stwierdzą, że jest to nauka racjonalnego oraz bardziej optymalnego podejścia do zagadnień nie tylko finansowych, lecz również gospodarczych i społecznych, w obu przypadkach oczywiście mamy rację. Uwzględniając zarówno pierwszą jak i drugą teorię, warto spojrzeć na ekonomię przez pryzmat przede wszystkim dostosowywania do tego co posiadamy, lub poszukiwania adekwatnych rozwiązań by zwiększyć nasze możliwości. Jednak nie kosztem zadłużenia czy wykorzystywania ponad stan zaplecza jakie posiadamy, nie tędy droga a raczej na ciągłym dążeniu do zwiększenia wydajności czy też zachowania spójności. Zachowanie symbiozy ma tutaj bardzo duże znaczenie, w ekonomii liczy się przede wszystkim zachowanie równowagi, między konsumpcją i spożyciem, a tym co na daną chwilę mamy do dyspozycji.

Szukaj

Kategorie

Kalendarz

  Luty 2018
  P W Ś C P S N
  « lut    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728